Yoğurt Otu Sarı

  • Yoğurt Otu Sarı
  • Yoğurt Otu Sarı
  • Yoğurt Otu Sarı
  • Yoğurt Otu Sarı
  • Yoğurt Otu Sarı
  • Yoğurt Otu Sarı
  • Yoğurt Otu Sarı
  • Yoğurt Otu Sarı

Çok Yıllık | 0,2-0,7m | 5-10 Aylar | Ça,Na | Otu

Yoğurt otu, Gelbe labkraut, Galium verum
Sarı yoğurt otu
Hakiki yoğurt otu

Familyası: Kökboyagillerin, Rötegewâchse, Rubiaceae

Drugları: Yoğurt otu; Gali veli herba
Yoğurt otunun kökleri hariç tamamı çay ve merhem yapımında kullanılır.

Giriş: Yoğurt otu kökboyagillerin bir alt grubu olan yoğurtotugillerden (galiumgiller) olup bu gruba takriben 300 alt türü mevcuttur. Bunlardan en çok bilinen ve kullanılan türler; sarı yoğurt otu; galium verum, tır-manıcı yoğurt otu; galium aparine ve yapışkan yoğurt otu; galium odaratum’u sayabiliriz. Galium kelimesi gala kelimesinden türemiş olup süt anlamına ve verum hakiki ve de aparine tırmanıcı (tutucu) anlam-larına gelir. Yoğurt otu eskiden peynir yapımında kullanıldığından peynir otu veya yoğurt otu diye anılır. İlk defa Dr.Bailey 1865’de kanserli has-talar üzerinde tedavi denemeleri yapmış ve başarılı sonuçlar elde et¬miştir. Onu diğer doktorlar ve hekimler takip etmiştir. 

Botanik: Yoğurt otu 30-100cm boyunda çok yıllık dikine yükselen bir bitki olup bu bitkinin üst kısımları az çatallaşır. Yaprakları gövde üzerindeki boğumlara çelenk şeklinde dizilmiş olup her boğumda 8-12 yaprak bulunur ve her yaprak 15-25mm uzunluğunda 0,5-2mm eninde iğne gibi sivri koyu yeşil renklidir. Çiçekleri salkım şeklinde topluca bir arada olup taç yaprakları altın sarısı renkli beş oval parçadan meydana gelir.

Yetiştirilmesi: Meralar, çimenlikler, nemli topraklar ve sulak yerlerde Güneybatı Asya ve Avrupa’nın yetişen bitkiyi bahçelerde tohumları ile yetiştirmek mümkündür. 

Hasat zamanı: Yoğurt otu mayıstan kasıma kadar toplanarak kurutulur. Çay veya merhem yapımında kullanılır. Kurutulmadan taze olarak kullanılmasının daha etkili olduğu söylenmektedir. Malesef şifalı bitkiler top¬lama, kurutma, paketleme ve depolama işlemleri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin Aktarlar’da açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukca azaltır.

Birleşimi: Birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
a) İridoitglikozitler; Asperulosid, Monotropein, Scandosid, Avcubin, Giniposidasit ve Aperulosidasit içerir.
b) Flavonitler %2 oranında olup en önemlileri; Quercetin-3-glikozit, Quercetin-7-glikosid, Quercetin-3,7-diglikosid, Cynarosid, rubiadinglikozit, Luteolin-7-glikozit, rutosid ve palustrosid
c) Ayrıca tanin, az miktarda eterik yağ, mineraller, vitaminler, sitrik asit, silisik asit ve chlorogenasit

Araştırmalar: Yoğurt otu ile günümüzde modern anlamda klinik araş-tırması yapılmamış olup bu konudaki araştırmalar homeopati uzamanları tarafından kansere karşı etkili sonuçlar elde edilmiştir. 
1) Dr.Bailley İngiltere’de 1865’de kanserli hastalarını tırmanıcı yoğurt otu tentürü ile tedavi etmiştir. Dil kanseri olan 60 yaşındaki bir bayanı yoğurt otu tentürü ile gargara yaptırarak iyileştirmiştir. 
2) Boencke kanserli yaralar ve dildeki kanserli düğümleri, mesane ur-larını (kistleri) ve böbrek taş ve de kumlarını iyileştirmekte kullanıl-mıştır. 
3) Susanne Köhler kanserli hastalardan ağız içi, dil, yutak ve gırtlak kanseri olanları yoğurt otu çayı ile gargara yaptırarak ve 300gr sefa çiçeği, 100gr ısırgan otu ve 100gr civanperçemi otundan oluşan çay harmanı ile tedavi etmiştir. 
4) Papaz Künzle böbrek rahatsızlıkları olan hastalarını yoğurt otu, altın başak otu ve sarı ballıbaba çiçeğinden oluşan çay harmanı ile tedavi etmiştir.

Tesir şekli: Metabolizmayı düzenleyici, dokuları sağlamlaştırıcı, kanı te-mizleyici, idrar söktürücü, teskin edici ve hafif kabız yapıcı etkilere sa-hiptir. 

Kullanılması: 
a) Homeopati’de başta dil, yutak, gırtlak, boğaz, ağız ve deri kanserine karşı ve de ayrıca böbreklerdeki taş ve kumlara karşı kullanılmıştır. 
b) Halk arasında başta kanserli hastalıklardan dil, ağız içi, yutak, gırt¬lak, boğaz, akciğer idrar yolları kanserine karşı kullanılmıştır. Ayrıca ödem (vücudun su toplaması), idrar yolları ve karaciğer rahatsız¬lıkları, sinirsel rahatsızlıklar, aşırı heyecanlanma, depresyona karşı kullanılmıştır. 

Çayı: İki kahve kaşığı yoğurt otu demliğe konur ve üzerine 300-500ml kaynar su ilave edilir ve 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzü-lerek içilir. Yoğurt otu ile her 20dk da bir gargara yapılır. 

Çay harmanları:

Gökçek Kanser çayı
>40 gr Yoğurtotu 
>20 gr Civanpercemiotu
>20 gr Isırganotu
>10 gr Altınbaşakotu
>10 gr Ökseotu 

Gökçek Myom çayı:
>40 gr Yoğurtotu 
>20 gr Civanpercemiotu
>20 gr Isırganotu
>10 gr Altınbaşakotu
>10 gr Ayrıkkökü 

Gökçek Lenf çayı:
>40 gr Yoğurtotu 
>20 gr Civanpercemiotu
>20 gr Isırganotu
>15 gr Altınbaşakotu
>5 gr Şekerciotkökü

Gökçek Lipom çayı:
>40 gr Yoğurtotu 
>20 gr Civanpercemiotu
>20 gr Isırganotu
>10 gr Altınbaşakotu
>10 gr Sıracaotu 

Gökçek Enfeksiyon çayı;
>40 gr Yoğurt otu
>40 gr Kipri ot kökü
>10 gr Göz otu
>5 gr Şerbetçi ot kökü
>5 gr Navruz kökü 

Gökçek Akne çayı;
>30 gr Yoğurt otu
>30 gr Sıraca ot
>35 gr Kipri ot kökü
>5 gr Şekerci ot kökü
>5 gr Navruz kökü

Gökçek Dişeti iltihapı çayı;
>45 gr Kipri ot kökü
>45 gr Yoğurt otu
>5 gr Şerbetçi otu kökü
>5 gr Navruz kökü 

Gökçek Lenf çayı;
>40 gr Kipri ot kökü
>35 gr Yoğurt otu
>5 gr K.sarı kökü
>10 gr Şerbetçi otu kökü

Gökçek Kanser çayı;
>30 gr Yoğurt otu
>30 gr Sefa çiçeği
>20 gr Isırgan otu
>20 gr Civanperçemi otu 

Gökçek Lenf çayı;
>45 gr Yoğurt otu
>45 gr Sefa çiçeği
>5 gr Akasma otu
>5 gr Şekerci otu kökü 

Gökçek Lenf çayı;
>40 gr Altın başak otu
>35 gr Yoğurt otu
>20 gr Mürver çiçeği
>5 gr Şerbetçi ot kökü

Yoğurt otu merhemi: 250gr vazelin ve 250gr parafin hafif ısıtıldıktan sonra 100gr ince kıyılmış yoğurt otu ve 100gr sefa çiçeği ilave edildikten sonra 24sa buzdolabında bekletildikten sonra hafif ateşte ısıtılarak sü-zülür. Yoğurt ot kremi elde edilir.

Homeopati’de: Homeopati’de genellikle tırmanıcı yoğurt otu kullanılır ve bu ottan 20gr ince kıyılarak bir şişeye konur ve üzerine %70’lik 80ml alkol ilave edilir. Bu şişe güneş ışınlarından uzaklarda muhafaza edilir ve 4-6hafta sonra süzülerek homeopati’de <<Galium aperine>> ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süreyle alınır. Yukarıdaki çay harmanlarından aynı şekilde tentür elde edilir ve kullanılır. 

Yoğurt otu sirkesi: Yoğurt otundan 100gr bir şişeye konur ve ü %70’ ik 80ml alkol ilave edilir. Bu şişe güneş ışınlarından uzaklarda muhafaza edilir ve 4-6hafta sonra süzülerek homeopati’de <<Galium aperine>> is-mi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15 damla 4-6hafta süreyle alınır. Yukarıdaki çay harmanlarından aynı şekil¬de tentür elde edilir ve kullanılır. 
Yoğurt otu sirkesi: Yoğurt otundan 100gr bir şişeye konur ve üzerine 250ml sirke ilave edilerek 4-6hafta bekletildikten sonra süzülerek yoğurt otu irkesi elde edilir. Bu sirkeden sabah-öğle-akşam kahvaltı ve yemek-ler¬den önce bir yemek kaşığı sirke yarım bardak suyla içilir. 

Yan tesirleri: Yoğurt otunun bilinen bir yan etkisi yoktur.

Bir cevap bırakın