Rektum kanseri ameliyatı detayları

Rektum kanseri ameliyatı detayları

Son güncelleme: 2 Nisan 2015 08:41

Mynet haber bugün 0 defa, bu haber 0

kez okundu

Rektum kanseri ameliyatında kolostomiden kaçınılan ameliyatlara sfinkter koruyucu ameliyatlar adı verilir. Bu ameliyatlarda:

– Cerrahın eğitimi
– Cerrahın yaptığı kalın bağırsak ameliyatı sayısı
– Hastanın neoadjuvan kemoradyoterapi alması sfinkter koruyucu ameliyat kararını etkiler.

Rektum kanseri ameliyatında lokal veya transanal rezeksiyona uygun kanserler

– Alt rektumda (8-10 cm içinde) yerleşmiş olan tümörler
– Rektum çevresinin 1/3’ünden azını tutan tümörler
– Polip şeklinde tümörler
– Lenf bezlerinde tutulum olmayan tümörler

Rektum kanseri ameliyatında abdomino-perineal rezeksiyon veya Miles ameliyatının dezavantajları

– Kalıcı kolostomi getirmesi ve hastanın sosyal olarak stomadan rahatsız olması
– Daha yüksek ameliyat sonrası komplikasyon oranı
– Daha yüksek oranda cinsel ve idrar fonksiyon bozuklukları

Cornish ve ark. çalışmasında, rektum kanseri ile ilgili 11 ayrı çalışmada 1.400 hasta incelenmiş ve Miles ameliyatı ile anterior rezeksiyon ameliyatlarının sonuçları karşılaştırılmıştır. Hastanın ameliyatı kabullenmesi, hastanın ameliyat sonrası ruhsal durumu, günlük yaşama aktif olarak katılması ve cinsel performansı gibi kritlerler açısından, iki ameliyatın karşılaştırılması sonrasında sonuçlar arasında belirgin bir fark olmadığı belirlenmiştir. Bu meta-analiz, 2005 yılında yayınlanan Pachler ve ark. gerçekleştirdiği meta-analiz ile benzer sonuçlar vermiştir. Zolciak ve ark. çalışmasında, hastaların % 65’inin ameliyat tekniği hakkındaki kararı doktorlarına bıraktıkları ve % 35’inin ise kendi talepleri doğrultusunda hareket edilmesini arzu ettikleri belirlenmiştir.

Rektum kanseri ameliyatı ile ilgili genel bilgiler

– Ortalama ameliyat süresi: 3-4 saat
– Açık ameliyata dönme oranı: % 10-20
– Komplikasyon oranı: % 20-40
– Ortalama hastanede kalma süresi: 7-10 gün
– Tekrar hastaneye yatış gereği: % 10-25
– Ölüm oranı (mortalite): % 3-5

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu videoları için tıklayın

Bir cevap bırakın