Rektovajinal fistül tanısı

Rektovajinal fistül tanısı

Son güncelleme: 26 Şubat 2015 09:07

Mynet haber bugün 0 defa, bu haber 0

kez okundu

Mavi boya testi: kadınlık organının (vajina, hazne) içine bir gazlı bez yerleştirilir ve makattan içeriye mavi boya (metilen mavisi) verilir. Rektovajinal (rektovaginal) fistül varlığında, kadınlık organının (vajina, hazne) içindeki gazlı bezin bu mürekkep şeklinde boya ile maviye boyandığı tespit edilerek tanı konulmuş olur.

Anoskopi: sadece makat kanalının görüntülenmesi işlemidir.

Rektoskopi: sadece rektum denilen kalın bağırsağın son bölümünün endoskopi ile incelenmesi işlemidir.

Sigmoidoskopi: kalın bağırsağın sol yarısının endoskopi ile incelenmesi işlemidir. Basit bir lavman sonrasında gerçekleştirilir.

Kolonoskopi: kalın bağırsağın tamamının endoskopi ile incelenmesi işlemidir. İşlemden bir gün önce müshil ilacı alınarak (bağırsak hazırlığı veya bağırsak temizliği) gerçekleştirilir. Özellikle, bir iltihabi bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığının tanısında çok önemlidir.

Fistülografi: fistül deliği ağzından içeriye bir kateter yardımı ile suda eriyen bir röntgen ilacı (kontrast madde) verilerek röntgen çekilir ve bu şekilde fistülün yerleşimi ve dağılımı anlaşılmaya çalışılır.

Bilgisayarlı tomografi: günümüzde fistülografi ile elde edinilen bilgilere sıklıkla bilgisayarlı tomografi ile daha detaylı bir şekilde ve leğen kemiği (pelvik taban) kaslarını da gösterecek şekilde ulaşabilmek mümkündür.

İntravenöz pyelografi (İVP): idrar yolları röntgeni çekilerek varsa fistül ile ilişkisi araştırılabilir.

Anorektal manometri: makat içine bir kateter yerleştirilerek hastaya makat kaslarını kasması ve gevşetmesi istenilir ve bu tetkik ile makat kaslarının gücü araştırılır.

Balon atılım testi: Makat içine yerleştirilen su ile dolu bir balonu, hastaya makat dışına itmesi istenilir. Balon 50-60 ml sıvı ile şişirildiğinde hasta balonu makat içinde tutamazsa gaz ve dışkı tutamama (inkontinens) tanısı alır.

Anorektal elektromiyografi: dış makat kasına (eksternal anal sfinkter) elektrot yerleştirilerek makat kaslarının gücü ölçülür.

Defekografi: makat kanalının içine baryum adı verilen kireç benzeri ilaç doldurularak röntgen çekilir ve anorektal açı ölçülür ve bu değerlendirme sonucunda hastanın dışkı tutma yeteneği hakkında fikir edinilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile makat kaslarının durumu, kasta bir yırtık olup olmadığı belirlenir.

ERUS: endoanal ultrasonografi – EAUS veya endorektal ultrasonografi – ERUS ile makat kaslarındaki yaralanma bölgesi gösterilebilir. Tanı değeri % 90-100 arasındadır.

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu videoları için tıklayın

Bir cevap bırakın