Meme görüntüleme yöntemleri

Meme görüntüleme yöntemleri

Son güncelleme: 18 Kasım 2014 09:30

Mynet haber bugün 0 defa, bu haber 0

kez okundu

Üç boyutlu teknolojinin avantajları: gereksiz yere fazla görüntü alınarak fazla miktarda X ışını (radyasyon) alınmasını engellemesi, mamografi çekiminde meme üzerine fazla miktarda sıkıştırma yapmaya gerek kalmadığından daha az ağrılı olmasıdır.

Meme ultrasonografisi ne demektir?

Özellikle 40 yaş altındaki kadınlarda ve içi sıvı dolu olan kistik meme kitlelerinde ses dalgaları ile çalışan ve radyasyon yaymayan ultrasonografi aleti ile meme incelemesine verilen addır. Amerikan Radyoloji Cemiyeti’nin çalışmasında1, meme kanseri taramasında tek başına mamografi ile % 78 olan duyarlılık oranının, mamografi ile ultrasonografinin birlikte yapılması durumunda % 91 olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Modena çalışmasında2 tek başına mamografi ile % 78 olan duyarlılık oranının, mamografi ile ultrasonografinin birlikte yapılması durumunda % 97 olduğu belirlenmiştir.

Memenin MRG tetkiki ne demektir?

Memenin hekim tarafından gerek duyulan özel durumlarda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) denilen tetkikinin yapılmasıdır. Ailede meme kanseri öyküsü olanlar veya geçmişte radyasyon veya ışın tedavisi görmüş olan kadınlar yüksek risk (yaşam boyu % 20 risk artışı) grubu olarak kabul edilir. Yüksek risk grubunda olanlar veya aşırı yoğun meme yapısı olan kadınlar (mamografi ile yanılma şansı artar) hekim tarafından memenin MRG tetkiki istenebilir. Meme kanseri açısından yüksek risk grubunda çeşitli çalışmalarda3-10 mamografinin duyarlılık oranı % 13-40 arasında, meme ultrasonografisinin duyarlılık oranı % 13-33 arasında ve meme MRG tetkikinin duyarlılık oranı % 77-100 olarak belirlenmiştir.

Memenin MRG tetkiki rutin olarak neden kullanılmaz?

MRG tetkiki mamografiye göre çok daha hassas bir yöntemdir ve çok daha detaylı sonuç verir, ancak bu nedenden dolayı detaylı bir inceleme nedeni ile sağlam bir memede bir sorun varmış gibi gösterebilir (yanlış pozitif sonuç) bu nedenle hekim tarafından gerek duyulmadıkça kullanılmaz. Polat ve ark. 2012 yılında gerçekleştirdikleri ulusal ankette11 bu kanıyı doğrulamaktadır.

Galaktografi nedir?

Galaktografi meme başından akıntı gelmesi durumunda meme kanallarının ilaçlı röntgeninin çekilmesidir.

Mamosintigrafi nedir?

Teknesyum sestamibi adlı radyoaktif maddenin verilerek özel bir kamera yardımı ile meme kanseri araştırması yapılmasıdır.

Elektriksel empedans bilgisayar mamografi (MEIK) mamografinin yerini mi alıyor?

Son dönemde, meme kanserinin erken tanısında, elektriksel empedans bilgisayar mamografi (MEIK) tetkiki mamografi yerine bir seçenek olarak gösterilmektedir. Türk Radyoloji Derneği ve çeşitli uluslararası tıbbi dernekler tarafından, mamografi halen dünya genelinde meme kanserinin erken tanısındaki tek yöntem olarak kabul görmektedir.

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu videoları için tıklayın

Bir cevap bırakın