Meme biyopsisi nasıl yapılır?

Meme biyopsisi nasıl yapılır?

Son güncelleme: 20 Kasım 2014 09:25

Mynet haber bugün 0 defa, bu haber 0

kez okundu

Meme biyopsisi neden yapılır?

Memede belirlenen bir katı (solid) kitle, görüntüleme yöntemlerinde düzensiz bir saha veya mamografide gruplanma yapan küçük kireçlenme odakları varsa hekiminiz tarafından patolojik tanı konulabilmesi için memeden örnek alınması veya meme biyopsisi istenebilir.

Ne tür meme biyopsileri vardır?

İğne biyopsisi: Elle memede hissedilen bir kitleden direkt olarak, yada ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme aletleri kullanılarak kan numunesi almada kullanılan enjektörler yardımı ile tümörlü doku üzerinden örnek alma işlemidir. Sıklıkla işlem öncesinde lokal anestezi yani o bölgeyi uyuşturma işlemi sonrasında yapılır. Bazen bu şekilde içinde kist sıvısı olduğu bilinen kitlelerden bu şekilde örnek alınabilir veya kistin tamamı boşaltılabilir.

Eksizyonel biyopsi: Memede belirlenen bir katı (solid) kitlenin tamamının cerrahi olarak çıkartılması ve patolojik tetkike gönderilmesi işlemine verilen addır.

Tru-cut biyopsi (core cutting needle biopsy): İşlem öncesinde lokal anestezi yani o bölgeyi uyuşturma işlemi sonrasında yapılır ve kan numunesi almada kullanılan enjektöre göre daha kalın (14 gauge) iğne veya tabanca sistemi ile kitleden örnek alınır. Tümör yapısı hakkında daha detaylı bilgi verir, kanser varlığında bazen ince ayırımını (invaziv kanser ve insitu kanser ayırımı) yapabilir.

Tel ile işaretleme sonrasında biyopsi: Elle hissedilemeyecek kadar küçük veya deriye göre derinde yerleşimli meme tümörlerinde ve mamografide küçük kireç odaklarının kümelenme yaptığı bozuk alanların (patolojik mikrokalsifikasyon kümelenmeleri) Radyoloji Uzmanı tarafından çok ince bir tel ultrasonografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi vb. görüntülemeye yarayan aletler ile sorun olan bölgeye yerleştirilir. Cerrah o bölgeyi hata payı olmadan çıkartır ve patolojik tetkike yollar. Memede kireçlenme görülen durumlarında o bölgenin yeteri kadar ve uygun olarak çıkartıldığını anlamak için çıkartılan parça ameliyat sırasında mamografi filmine yollanır. Buradaki ana amaç kireçli bölgenin tamamını çıkartmak değil, doğru şekilde kireçlenmiş bölgeyi çıkartmak ve yapılacak patolojik tetkikte burada kanser olup olmadığını göstermektir.

Stereotaksik eksizyonel biyopsi:

Ultrasonografi ve MRG gibi görüntüleme aletleri yardımı ile vakum yardımlı sistemler kullanılarak direkt sorunlu bölgeden biyopsi alınabilir. Günümüzde bu konu daha da ileriye götürülmüş tümörlerin bu şekilde silindir şeklinde çıkartılması da yapılabilmektedir. Bu amaçla ülkemizde de bazıları bulunan aşağıdaki vakum yardımlı biyopsi sistemleri kullanılmaktadır.

1. ATEC (Suros Surgical Systems) MRG cihazı eşliğinde biyopsi almak.

2. ABBI (Advanced Breast Biopsy Instrumentation – United States Surgical, Norwalk, CT)

3. Mammotome; Biopsys/Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati, OH)

4. İntact: radyofrekans (RF) teknoloji ile çalışır.

Bu yöntemler ile önceleri sadece biyopsi alınırken son zamanlarda 2 cm çapa kadar olan kitlelerin günümüz koşullarında İntact ve benzeri cihazlar ile çıkartılabilmesi mümkündür. Radyoloji Uzmanı ve Genel Cerrah işbirliği ile ameliyathane koşullarında ultrasonografi cihazından yararlanarak kitle bulunarak radyofrekans (RF) yardımı ile kitle çıkartılabilir. Burada önemli olan 2 cm’den küçük kitlelerde denenmesi, yaydığı ısı nedeniyle hasar yaratmaması için deriye çok yakın veya göğüs kası üzerinde olan çok derin kitlelerde uygulanmamalıdır.

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu videoları için tıklayın

Bir cevap bırakın