Kübra

  • Kübra
  • Kübra

Ağaç | 5-20m | 11-4 Aylar | Ça,Na,Ho | Kabuğu | Hafif Zehirli

Kübra, Quebracho, Aspidosperma quebracho-blanco
Kübraho Syn: Aspidosperma quebracho all
Kübra ağacı “ “ GRIS
“ chakensis SPEG.

Familyası: Zakkumgilerden, Hundgiftgewaechse, Apocynaceae

Drugları: Kübra kabuğu. Quebracho cortex
Kübra kabuğu çayı içilmez, sadece tentürü veya natürel ilacı yapılır.

Giriş: Kübra ağacının takriben 100 çeşidi vardır ve hemen hemen tama¬mı güney Amerika’da özelikle de Arjantin, Peru ve Bolivya’da yabani olarak yetişir ve de yetiştirilir. Kübra’nın sadece aspidosperma quebracho-blanco türü tedavide kullanılır diğerleri nadiren yöresel olarak kulanılabilir. İspanyollar bu ağacı ’’quebrar’’ yani kırıcı ve ’’hacha’’ yani balta isim¬lerini vermişlerdir. Buda ağacın balta gibi sert olduğu anlamına gelir.

Botanik: Kübra ağacı yetiştiği yöreye, toprağa ve diğer çevre faktör-lerine bağlı olarak 5-20 metre arasında değişebilir. Yaprakları aynı zak-kumda olduğu gibi her boğumda üç tane bulunur ve her biri 3-6 cm uzunluğunda 1-2 cm eninde mızrak şeklinde uca doğru sivrice, derimsi, ve sarımsı yeşil renklidir. Çiçekleri dalların ucundaki yaprakların dibinden çıkan bir sap üzerinde üçlü şekilde ve oldukça sık bir arada bulunur. Taç yaprakları 1-2 mm eninde 5-7 mm uzunluğunda mızrak şeklinde sarımsı veya yeşil ve ortasında boru şeklinde bir göbek bulunur. Meyve kapsülleri oval veya silindir şeklinde 4-10 cm uzunluğunda 2-6 cm eninde, ve dışı koyu yeşil renklidir.

Yetiştirilmesi: Arjantin’in iklimi Türkiye’nin Akdeniz iklimine çok benzer bu nedenle Türkiye’de yetiştirilmesi mümkündür.

Hasat zamanı: Kübra ağacının kabukları soyulur ince şeritler halinde kesilir, kurutulur ve sonra satılır.

Birleşimi: Kabuğunun birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sı-ralayabiliriz; 
1) İndolalkaloitler %1-2,5 arası olup en önemlileri; Aspidospermin, Yohimbin (Quebrachin), Quebrachamin, Akuammidin, Aspidospermidin, Desasetilaspidospermin ve Aspidospermatin. Yohimbin için Yohimbe’ye bak.
2) Ayrıca tanin, vitaminler ve mineraller içerir. Fakat araştırmalar henüz yeterli değildir.

Tesir şekli: Balgam söktürücü, krampları çözücü, ateş düşürücü, vü¬cu¬du kuvvetlendirici (tonik) ve iltihapları önleyicidir.

Kullanılması: 
a-) Üniversite kliniklerinde tedavi denemeleri ve araş-tırmalar yapılmamıştır. Bu nedenle bugünkü bilgilere göre 2. sınıf bir şi¬falı bitkidir. Kübra yerine göre daha etkili olan başka bitkiler kullanıl¬malıdır. Örneğin bronşite karşı A. Itır-, Çuha kökü-, Sinirli ot-, Güneş gülü-, ZYE preparatları veya Gökçek İksiri daha etkilidir.
b-) Halk arasında Kübra kabuğu güney Amerika’da genellikle nefes yol¬ları rahatsızlıklarından. Öksürük, bronşit ve astıma karşı kullanılır. Günümüzde birçok farmakoloji firması tarafından Kübra ekstresi içeren natürel ilaçlar üretilmektedir.

Çay: Çayının içilmesi sert olabilir ve zehirlenmelere neden olabilir. Bu nedenle çayı içilmez ve genellikle ya tentür ya da natürel ilaç yapımında kullanılır.

Homeopatide: Kübra kabuklarından ince kıyılmış 50 gr bir şişeye doldurulur ve üzerine %70lik 500 ml alkol (etanol) ilave edilir. Şişe güneş ışınlarından uzakta muhafaza edilir ve 2 günde bir çalkalanır. 4-6 hafta sonra süzülerek homeopatide <<Aspidosperma>> adı ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-4 defa 10-15 damla 4-6 hafta süreyle alınır.

Yan Tesirleri: Tarife uyulursa bir yan tesiri yoktur, fakat aşırı dozajda alınırsa zehirlenmelere neden olur, bu nedenle de çayı içilmez.

Bir cevap bırakın