Karaciğer kanseri nasıl tedavi edilir?

Karaciğer kanseri nasıl tedavi edilir?

Son güncelleme: 23 Ekim 2014 08:47

Mynet haber bugün 0 defa, bu haber 0

kez okundu

Karaciğerde tümörün olduğu kısmi olarak cerrahi olarak çıkartılabilir, ancak hastaların çoğunda karaciğer sirozu tabloya eşlik ettiğinden bu ameliyatı kaldıramazlar.

1. Kemoterapi: Doksorubisin (Adriamisin), 5-florourasil (5 FU) etkin olarak kullanılan kemoterapi ilaçlarıdır. Bunun yanında tamoksifen (Nolvadex), Octereotid (Sandostatin) adlı ilaçlarada tedavide denenmektedir.

2. Hepatik arterden infüzyonla kemoterapi: Karaciğerin kanı % 70 oranında portal ven adındaki toplar damardan ve % 30’u hepatik arter adındaki atar damardan gelir. Ancak, tümörlerin hepatik arterden beslendikleri bilinmektedir. Girişimsel bir radyolog tarafından karaciğerin hepatik arter adındaki atar damarına bir kateter (tel) yerleştirilmesi ve buradan direkt olarak tümörün içine kemoterapi ilacı verilmesi esasına dayanır.

3. Kemoembolizasyon: gelfoam adı verilen köpük veya coil ile hepatik arterin tıkanması ve buradan kemoterapi ilacı verilmesi esasına dayanır.

4. Radyofrekans ablasyon tedavisi: Radyofrekans (RF) ablasyon tedavisi üç cm’den küçük karaciğer tümörlerinde tercih edilir. Ultrason eşliğinde veya laparoskopik olarak uygulanabilir ve yüksek frekansta alternatif akımın tümörlü dokuya verilmesi prensibine dayanır.

5. Perkütan alkol enjeksiyonu: Sıklıkla ultrasonografi (USG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde, üç cm’den ufak karaciğer tümörlerinin içine ince bir iğne ile saf alkol verilir ve tümörün parçalanması hedeflenir.

6. Proton ışın tedavisi: Proton ışın tedavisi birçok solid tümörün tedavisinde kullanılmaktadır. Soliter tek ve 5 cm’in altındaki tümörlerin tedavisinde çok etkindir ve her gün olmak üzere 15 gün boyunca uygulanır.

7. Cerrahi tedavi: 5 cm’in altında, karaciğerin dışına taşmamış, damarlara sıçramamış ve mümkünse siroz zemininde olmayan tümörlerin tedavisinde cerrahi tedavi uygun bir seçenektir. Ameliyat sonrasında geriye kalan karaciğer dokusunun hastanın yaşamını idame ettirmesine olanak vermesi gerekir. En iyi seçilen olgularda bile hastaların % 10’u ameliyat sonrasında yaşamını kaybeder. Karaciğerin bir bölümü alındığı zaman geriye kalan karaciğer dokusu ortalama bir iki hafta içinde eski büyüklüğüne ulaşır. Karaciğer tümörü (HCC) için organ nakli yapılması durumunda % 10 gibi nüks şansı vardır. Tümörün büyüklüğünü pratik olarak ifade edebilmek mümkündür, 1 cm’lik tümör bezelye, 2 cm’lik tümör yer fıstığı, 4 cm’lik tümör ceviz ve 5 cm’lik tümör limon olarak ifade edilebilir.

Karaciğer kanserinin (HCC) ameliyat sonrası sonuçları nasıldır? Karaciğer kanseri (HCC) ameliyatı sonrasında beş yıllık sağkalım % 30-40 civarındadır.

Karaciğer kanseri (HCC) için tarama testleri yararlı mıdır?

Karaciğer kanseri (HCC) için tarama testleri yararlı olabilir. Alfa-fetoprotein (AFP) karaciğer kanseri hastalarının % 50’sinde yüksek olması gerekirken, normal düzeylerde bulunabilmektedir.

Karaciğer kanserinin seyri nasıldır?

Karaciğer kanserinde tümör çapının iki katına çıkma zamanı (doubling time), 1-18 ay arasında değişir. Bir adet tümörün olduğu 3 cm’in altındaki

karaciğer kanserinde hastaların % 90’nında bir yıl, % 50’sinde üç yıl ve % 20’sinde beş yıl yaşam beklentisi vardır. İleri evredeki karaciğer kanserinde % 30’ında bir yıl, % 8’inde üç yıl yaşam beklentisi vardır ve hiçbirinde beş yıl yaşam beklentisi yoktur.

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu videoları için tıklayın

Bir cevap bırakın