Fibromiyalji Sendromu ve Tedavi Yöntemleri

Fibromiyalji Sendromu ve Tedavi Yöntemleri

FİBROMİYALJİ SENDROMU• Tanım: Fibromiyalji Sendromu yaygın ve kronik ağrıya neden olan, spesifik hassas noktalarla özellenen bir ağrı sendromudur.• Prevalans: % 2-4 arasında bildirilmektedir.• Beyaz ırkın• % 90 üzerinde kadınların• Sıklıkla orta yaşın bir hastalığıdır.Fibromiyalji Sendromunda Birlikte Bulunan Semptomlar1- Yorgunluk2- Tutukluk (yaygın, sabahları belirgin eklem sertliği )3- Uyku bozukluklarıa) Dinlendirmeyen uykub) Non-REM uyku bozuklukları4- Migren veya gerilim başağrısı5- İrritabl kolon sendromu-kabızlık veya kramp ile diare dönemleriFibromiyalji Sendromunda Semptomları Arttıran Faktörler• Fiziksel yorgunluk• Emosyonel stresler• Soğuk• Viral enfeksiyonlar• Kortikosteroidlerin kesilmesi• Aşırı aktivite veya inaktivite• İşyeri memnuniyetsizliğiFibromiyalji Sendromunda Semptomları Azaltan Faktörler• Sıcak• Çevre değişikliği ve tatil• Orta dereceli aktivite• Sıcak duş veya banyo• Germe egzersizleri ve masajFibromiyalji Sendromunun Tanısı• Amerikan Romatoloji Kollejinin ( ARC ) 1990’de kabul ettiği tanı kriterleri şunlardır :A- Yaygın ağrının 3 ayı aşan süre devam etmesiB- Dijital palpasyon sırasında ağrı; palpasyon sırasında 4 kg’lık bir basınç uygulanır. Sayıları 18 olan hassas noktalardan 11’inde ağrı olması yeterlidir.1. Oksiput, suboksipital kas yapışma yeri2. Alt servikal, C5-C7 hizası intertransvers alanların ön yüzleri3. Trapezius kasının üst hududunun orta noktası4. Supraspinatus kasının orijininde, skapula çıkıntısının üzerinde medial sınıra yakın5. İkinci kaburga, ikinci kostokondral birleşim yerinde, ön yüzeydeki birleşim yerlerinin tam laterali6. Lateral epikondil, epikondillerin 2 cm. distali7. Gluteal kasların arka orta kadranı8. Büyük trokanter, trokanterik çıkıntının posterioru9. Diz, medial yağ yastıkçığında, eklem çizgisinin proksimali• Her iki kriterin pozitif olması tanı koydurur.• Tanı koydurucu bir laboratuvar veya görüntüleme yöntemi yoktur.Fibromiyalji Sendromunun Etyopatogenezi• Kesin olarak aydınlatılamamıştır.1) Uyku bozukluğu: Non-REM uykusunun iyileştirici işlevinin bozulması nedeniyle ağrı, yorgunluk ve sabah tutukluğu oluşabilir. % 60-90 oranında uyku bozukluğu bulunmaktadır.2) Ağrı modülasyon bozukluğu: Hipotalamik-hipofiz-adrenal sistem fonksiyonu bozukluğu ve santral hipereksitabilite şeklinde fonksiyon değişiklikleri saptanmaktadır.Kas Ağrılarının Tanısına Laboratuvarla Yaklaşım• Eritrosit sedimentasyon hızı• Serum kreatin kinaz• Tam kan sayımı• Tiroid fonksiyon testleriEk olarak;• EMG• RF• ANA• Kas biyopsisiFibromiyalji Sendromunda Tedavi Prensipleri• Antidepresanlar• Hasta eğitimi ve davranış tedavisi• İşyeri tatmini• Uyku düzeninin sağlanması• Medikal tedavi• Egzersiz tedavisi• Fizik tedavi

Bir cevap bırakın