Çocuklarda Yatak Islatma

Çocuklarda Yatak Islatma

Çocukların yatak ıslatması (enürezis):Bir çok ailede genetik yada anatomik bozukluk olarak, veya çocukta psikolojik olarak, devam eden çocuklarda yatak ıslatma sorunu son zamanlarda daha bilinçli bir şekilde psikolog yardımıyla tedavi edilmektedir.5 ya?ın üstündeki çocukların, yataklarını istem dışı olarak ve tekrarlayıcı bir biçimde ıslatmaları olayına “Enürezis” denilmektedir. Çocukların % 88?i 4.5 ya??na kadar idrarlarım kontrol etmeyi ö?renmiş olurlar. Enürezise erkek çocuklarında daha sık rastlanmaktadır ve ailesel e?ilim göze çarpmaktadır.Enürezislerin küçük bir bölümü çocuğun idrar yollarındaki bazı anatomik bozukluklara bağlıdır.NedenleriEnürezisın en sık rastlanan nedeni çocuktaki psikolojik gelişim bozukluklarıdır. Yeni doğan kardeşi kıskanma, ilgiyi üzerine çekme gibi istekler, antisosyal davranışlar, baskı altına alınm?? olan saldırgan dürtüler kendilerini enürezis biçiminde ortaya koyabilirler.TedaviEnürezisın tedavisi ku?kusuz altta yatan etkene göre deşişmektedir. Eğer çocukta anatomik bir bozukluk yoksa, onun psikolojik sorunlarının çözümlenmesine çal???lmalıdır. Çocu?a sevgiyle yakla??lmalıdır. Geceleri çocu?u idrara kaldırmak yararlı olabilir. Ancak bu yapılırken, çocu?u tamamen uyandırmamak gerekir. Yata??n? ?slatt??? için cezalandırmak, ters sonuçlar yaratabilir. Özetlemek gerekirse, anatomik bozuklukların dışında, enürezis vakalarındaki çocuklarda davranış bozukluklarından biri olarak ele almak gerekir. Bunun düzeltilmesi ise bir psikologun ya da psikiyatristin yardımın? gerektirebilir.

Bir cevap bırakın