ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria

 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria
 • ÇİVİT OTU, İndigo, Isatis Tinctoria

Ormus indigo ÇİVİT OTU (Isatis tinctoria) ekstresi ve 85 mineralden üretilir
ETKİSİ: ORMUS İNDİGO vücut ateşini ve derecesini düşürür, kanı ve boğazı serinletir ve öldürücü virüs ve mikropların aktivitesini yokeder.

GÜVENLİK SORUNLARI: Ormus İndigo çok güçlüdür. Saf Ormus indigo uzun süreli kullanımı yararlı bağırsak bakterilerini de azaltır. Not: Çivit otunun etkisine dair 1990 yılında Çin'de 38 ve Tayvan da 16 bildirimde bulunulmuştur(Ko, 1999).

BAŞLAMA DOZAJI:
Çivit otu Geleneksel Çin Tıbbında bitkisel antiseptik, anti-viral ve antibiyotik madde olarak kullanılan en etkili otlardan biridir. Geleneksel Çin Tıbbı doktorları virüslerin yol açtığı hastalıklar, kan zehirlenmesi, lösemi, hepatit, menenjit, kızıl, sinüs enfeksiyonları, larenjit, bademcik iltihabı, kabakulak ve diğer benzer hastalıklarda oluşan vücut ateşi ve toksik yüksek ısı durumlarında her zaman çivit otunu kullanırlar. Bazı durumlarda, Batı da reçetelere yazılan antibiyotiklere etkili bir alternatif oluşturur. En yaygın olarak kullanılan kök olmasına rağmen, yapraklar da yarar sağlar. Geleneksel Çin Tıbbı doktorları çivit otunun yapraklarının "vücudun üst kısmındaki sorunlara" kökten daha çok yarar sağladığını belirtmektedirler bu yüzden üst solunum yolu enfeksiyonlarında yapraklar kökle birlikte kullanılır.

KLİNİK Araştırmar
LÖSEMİ; 
İndirubin (çivit otunda bulunan) hücre bölünmesini etkileyen enzimlere bağlanır ve bunları engelleyerek kan kanseri hücrelerinin çoğalmasını durdurur. Nature Cell Biology (Doğa Hücre Biyolojisi) Dergisinde yayınlanan bir makalede indirubin özütünün kronik miyelositik ve kronik granülositik lösemiye olan etkilerini inceleyen bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu açıklamada, kronik miyelositik lösemi hastalarının %26 sının tam gerileme ve yüzde 33 ünün de kısmi gerileme gösterdiği bildirildi. Hastalıklardaki gerileme birkaç yıl kadar sürdü. Özütün neden olduğu toksisite ise oldukça azdı (Hoessel ve ark., 1999).

KANSER;
Geleneksel Çin Tıbbı Pekin Üniversitesi bünyesindeki Deneysel İlaç Fabrikası indigotin ve indirubin özütünün çıkarılmasında alkolün sudan daha etkili olduğunu tespit etti (Zhang ve ark., 1990).Buna ek olarak, indirubinin bir türevi olan meisoindigonun üstün emme gücü sayesinde kanser hücresi çoğalmasını daha etkili şekilde inhibe ettiği izlenimi oluşmuştur (Ji et al., 1991). Bitki uzmanlarına göre, bu iki çalışma neticesinde, çivit otu gibi indigo ve indirubin içeren otları içeren alkol ekstrelerinin karabiber veya sivribiber gibi sindirime yardımcı olan bitkilerle birlikte verilmesinin löseminin tedavisini sağlayacağı öne sürülebilir. Laboratuarda, antilösemik etki sunan diğer bitkiler akgünlük (boswellia) sakızı ve zerdeçal köküdür.

KOAH;
Kontrollü bir kistik fibrozu andıran kronik pseudomonas aeruginosa (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı=KOAH) akciğer enfeksiyonu fare çalışmasında çivit otu ve genkwa çiçeğinin (Daphne giraldii / yuan hua) her biri akciğer absesi insidansını ve akciğer patolojisi şiddetini azaltmıştır (Song ve ark., 1996). 

KİSTİK FİBROZ;
Artık, yağ asidi metabolizmasındaki değişikliklerin kistik fibroz belirtilerinin birçoğundan sorumlu olduğu ve deniz yosunları ya da balıklardan türetilen DHA nın (dokosaheksaenoik asit) bu belirtiler ters çevirmede etkin bir tedavi yöntemi olduğu bilinmektedir (Freedman ve ark., 1999). Sonuç olarak Geleneksel Çin Tıbbı otları ve DHA kombinasyonunun bu hastalık, için daha fazla yarar sağlayıp sağlamayacağını merak etmekteyim.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ;
Fareler üzerinde yapılan laboratuar çalışmalarında çivit otu kökünde bulunan polisakkaridleri dalağın ağırlığını ve beyaz kan hücrelerinin ve lenfositlerin adedini belirgin biçimde artırmış ve yanı sıra hidrokortizondan (Xu ve Lu, 1991) kaynaklanan immun supresyonu nötralize etmiştir.

NEFES YOLLARI ENFEKSİYONU;
Normalde antibiyotik tedavisi gerektiren akut viral solunum yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlara dair yapılan bir dizi çalışmalar çivit otundakine benzer bileşikleri içeren ekinezya kökü, beyaz sedir yaprağı uçları ve yabani indigo kökü kombinasyonunun bu enfeksiyonlar üzerindeki etkinliğini göstermiştir (Wüstenberg ark., 1999 ).

Bir cevap bırakın