‘Büyüklere’ hayat kurtaran aşılar

‘Büyüklere’ hayat kurtaran aşılar

Grip ise 20 bin- 40 bin  arası ölüme, 300 binden fazla hastaneye yatışa yol açıyor. Kanada’da yapılmış bir çalışma, özellikle 65 yaş üzerindeki kişilerde gribin %10’dan fazla ölümcül olabileceğini gösteriyor. Dünya ile ilişkili bu rakamlar aşıların toplumsal sağlık bakımından önemini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) , II. Erişkin Bağışıklama Sempozyumu’nu (6-7 Aralık) İstanbul’da düzenleyerek hekimlerin konu ile ilgili farkındalığını artırmayı hedefliyor. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol, Türkiye’de erişkin aşılamasının bilinmediğini vurguluyor, “Tüm erişkinlerin, belirli bir aşılama programı gereksinimi olmaksızın her yıl ya da 55 yaş üzerinde mutlak bir kez yaptırması gereken aşılar, grip ve zatürre aşılarıdır. Diğer aşılar belirli gereksinim durumlarında ve şemalar halinde uygulanmaktadır.

YETİŞKİNLER BU AŞILARI MUTLAKA OLSUN

Bazı aşılarda hastalığın önlenmesi %90’ın  üzerinde, bazı aşılarda %90’a yakın mümkün olmaktadır. Aşıların koruyuculuğu,  kişinin yaşı ve bağışıklık sisteminin durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak aşı hastalığın gelişimini önlemese bile, hastalığın hafif seyretmesini ve ölümcül sonuçlanmamasını sağlamaktadır.”  Büyüklere yapılan önemli aşılar ise influenza (Grip), pnömokok, hepatit A, hepatit B, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, boğmaca, tetanoz, meningokok hastalıkları (menenjit vb.), herpes zoster (zona), HPV (human papilloma virüs) aşıları.

ERİŞKİN AŞI MERKEZİ ŞART

Prof. Dr. Şenol Türkiye’de Erişkin Aşı Merkezleri’ne ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Erişkin aşılamasında en temel yaklaşım olan tesadüfen veya hekim önerisi ile başvuran bir kişinin, standardize edilmiş kayıt formları ve dokümanların yer aldığı, doğum tarihi ve bireysel özelliklerine göre bağışıklık sisteminin gözden geçirildiği, kayıtlarının tutulup, hastanın eline kayıtların verildiği, izleminin yapıldığı “Erişkin Aşı Merkezi” yaklaşımı Ülkemizde çok yeni ve az sayıdadır. Çünkü,  bu güçlükleri olan ve çok emek gerektiren uygulama için destek ve teşvik bulunmamaktadır. Bu da başvuran kişi için de başvurulan hekim veya merkez için de tek seferlik yaklaşımın ötesine geçilememesine neden olmaktadır. Bir başka önemli sorun da aşıların ulaşılabilirliğidir. Burada kastedilen, hem zaman zaman da olsa bazı aşıların piyasada hiç bulunmaması hem de bulunabilen aşıların geri ödeme sorunudur.     

 

Bir cevap bırakın